•       

Cart 0
Cart 0

Sökdjupet

 

 
Hur djupt ner i marken man kan hitta ett föremål med en metalldetektor, beror på flera saker:

  1. Vilken metalldetektor som används. Dyrare detektorer går (oftast) djupare.
  2. Det sökta föremålets storlek. Ju större föremål, desto djupare hittas det.
  3. Det sökta föremålets form. T. ex ett mynt, en ring, ett rör, en tallrik eller en kanonkula.
  4. Om föremålet är gediget. Det är lättare att hitta ett gediget 50 grams metallföremål - som t ex ett gammalt fickur av silver - än ett 50 grams silverhalsband, som består av ett antal smådelar. En 5-krona hittas lättare än 10 stycken 50-öringar, även om de mindre mynten (sammanlagt) innehåller mera metall och ligger tillsammans.
  5. Det sökta föremålets orientering - om det "ligger platt eller står upp". Föremål som ligger platt - som de flesta föremål gör - hittas lättare.
  6. Markens innehåll av störande mineral. Ju mindre störande mineral, desto bättre. De flesta detektorer kan minska effekten av markstörningar på olika sätt.
  7. Hur skicklig den är som använder detektorn. Lite övning ger bra resultat, mera övning ger ännu bättre resultat.
  8. Små föremål och föremål som ligger djupt, ger svaga signaler. Utan hörlurar kan svaga signaler från högtalaren kanske inte uppfattas. Med hörlurar hörs svaga signaler mycket bättre.