•       

Cart 0
Cart 0

Platser där man gör fina fynd

 

En bra dag på stranden

 
Bra ställen där det hittas mycket av värde.
Först och främst ska det sägas att det finns miljontals värdefulla föremål som har tappats av människor genom tiderna! Om detta råder det inte något som helst tvivel. Också erfarna detekterare är förvånade över hur mycket som hittas - ibland på oväntade ställen. Nå, här nedan följer en "topplista" på platser där det finns ovanligt mycket att hitta:

Badplatser !
På badstränder hittar du massor av smycken och pengar. Där behöver du inte ta många steg innan du får signal från din metalldetektor. På stranden finns också en mängd kapsyler, men med detektorns diskriminering rätt inställd, så är det inga problem att filtrera bort signaler från "skräpet".

En bit ut i vattnet ökar mängden av borttappade smycken dramatiskt, samtidigt som "skräpföremålen" minskar i motsvarande grad. Att andelen smycken ökar, beror bland annat på att folks fingrar krymper i kallt vatten och ringar faller då lättare av. Vidare så är det många människor som dyker, leker, hoppar, skvätter vatten på varandra och har liknande aktiviteter för sej. Aktiviteter som "är som gjorda" för att tappa smycken.

Anledningen till att mängden "skräpföremål" minskar är förstås att folk oftast inte tar med sig flaskor, ölburkar och liknande ut i vattnet.

En annan fördel med badplatser är att de nästan alltid består av sand. Sand, som är mycket lätt att gräva i och där det är lätt att "återställa" efter sej (vilket man alltid ska göra).

Ytterligare en fördel är att det brukar vara lätt att få tillstånd av Länsstyrelsen för att få söka med metalldetektor på badplatser.

Där (fritids) båtar lägger till
På botten, runt båtbryggor och andra platser där båtar lägger till, finns mängder av värdefulla föremål att hitta. Om det är flera meter djupt så måste du förstås ha en metalldetektor som kan arbeta under vatten. Men om det inte är så djupt så kan du använda en vanlig metalldetektor. (Flera av våra modeller har en c:a 2 meter lång kabel mellan sökspolen och kontrollboxen och det är en enkel sak att förlänga detektorns "arm" med t ex ett vanligt kvastskaft.)

En av anledningarna till att där finns så mycket att hitta där båtar lägger till är att när båtar angörs eller far iväg så är folks aktivitet hög och risken för att de då tappar föremål är stor. Det är inte ens säkert att de märker att de tappar något och letar därmed inte. Om de skulle märka att de tappar t ex en ring så säger det sig självt att den är svår att se om den tappats i tång eller sand; den "försvinner" blixtsnabbt. Med en metalldetektor hittas den dock - utan problem. Även här gäller det att ha detektorns diskriminering rätt inställd; Det finns också en hel del "skräp" där båtar lägger till, som t ex draggar, fiskedrag, ölburkar, kapsyler osv.

Ofta är också sådana här ställen populära som badplatser, men det har vi redan beskrivet.

Parker
Genom årens lopp har det samlats mycket folk i parker. Finklätt folk (med smycken på kroppen och mynt i fickorna) som haft picknick och kanske lekt med sina barn. Under leken har de tappat både mynt och en del av sina värdeföremål...
Även kvällstid är det väl tänkbart att det varit "vissa aktiviteter" i buskarna, "aktiviteter" som också är "som gjorda" för att "aktivisterna" ska tappa både mynt och smycken.

Campingplatser
Där har folk lekt och haft allehanda aktiviteter för sej. Där finns en hel del att hitta. Även där gäller det att ha detektorns diskriminering rätt inställd, för där finns också en hel del "skräp".

Dansbanor, även gamla
Ja, det säger väl sej själv att gamla dansbanor är intressanta. Många mynt och många smycken har tappats där. På samma sätt som i parkerna har det säkert förekommit "vissa aktiviteter" i buskarna runt dansbanorna.

Marknadsplatser, även gamla.
När folk besökte marknadsplatser hade de alltid pengar med sej. Pengar som bytte ägare många gånger. Även alkohol förekom och det har ju som bekant en förmåga att göra folk slarviga... Även ett och annat slagsmål har väl förekommit.

Runt slott och herresäten
Här har naturligtvis herrefolket haft finare smycken på sig och fler mynt i sina börsar. Runt byggnaderna har det rört sig folk och förekommit "aktiviteter" av allehanda slag. Då har folk tappat sina ägodelar.

Gamla torp och husgrunder
Även här finns det en del att hitta, men det är inte alltid som där finns särskilt värdefulla föremål. Torpare hade ju det inte så fett. De föremål man hittar, brukar vara mer av historiskt värde. Skulle huset ha brunnit ner, kan det dock hittas fler föremål. Det var inte alltid som folk hann få ut sina värdesaker vid eldsvådan...

Gamla slagfält
Ja, här är det väl inte så mycket att orda om. Att föremål tappats i strid är väl tämligen självklart.

Sedan är det de oväntade ställena...
Där det inte "ska" finnas något av värde - men det gör det ändå. Det finns det otaliga exempel på...

Övriga tips
Skaffa en bok (eller häfte) med bilder på och uppgifter om gamla mynt. Den kommer du att ha stor nytta av! Många gamla mynt är värda en mindre förmögenhet!
Skaffa också en bok (eller häfte) om guld- och silverstämplar. Den kommer du också att ha stor nytta av!