•       

Cart 0
Cart 0

Hur fungerar en metalldetektor?

 

 

 

(Nedanstående förklaring är något förenklad för att lättare kunna förstås av dem som inte vet någonting alls om detektorer.)


En metalldetektor består av en "radiosändare", en "radiomottagare" och en spole. Sändaren och mottagaren är inbyggda i en låda, så kallad kontrollbox, som nästan alltid sitter monterad långt upp på detektorns skaft.

Spolen sitter monterad på skaftets nedersta ände. Spolen är kopplade till lådan via en kabel som oftast är lindad runt skaftet.

När detektorn sätts på, skickar sändaren oavbrutet en signal (oftast mellan 1 - 100 kHz) till spolen. Runt spolen bildas då ett elektriskt fält, med samma frekvens. Spolen fungerar också som en antenn. Den "tar emot" en del av det elektriska fältet och gör om det till en elektrisk signal. Denna skickas upp till mottagaren där den "värderas" eller analyseras.
Efter något ögonblick har mottagare "värderat färdigt" och "vant sej" vid hur stark signalen från spolen är. Om denna signal inte ändrar värde så ger mottagaren inte ifrån sej något "tut".
Men, om nu spolen sveps över ett metallföremål så påverkas det elektriska fältet - och därmed också signalen som matas upp från spolen till mottagaren. När mottagaren "märker" att insignalen förändrats, ger den ifrån sej ett tut i högtalaren.

Ju större metallföremålet är, desto mera påverkas fältet.
Ju närmare metallföremålet är till spolen, desto mera påverkas fältet.
Olika metaller påverkar fältet på lite olika sätt. Bra detektorer kan göra en "kvalificerad gissning" av vilken metall eller metallegering som har påverkat fältet och kan tuta på olika sätt.
Vatten, trä, plast och många andra saker, påverkar inte fältet alls.
Vanlig mark påverkar nästan inte alls fältet. Viss mark (som innehåller vissa metallhaltiga mineral) kan dock påverka fältet.

Om spolen hålls stilla i förhållande till ett metallföremål så "vänjer sej" mottagaren snart vid det och slutar att tuta. Därför måste en metalldetektor "alltid" vara i rörelse. (Det finns några sorters detektorer som kan hållas stilla också.)